baza filmów

szukaj

Konkurs: „LipDub – naszą szkołę widzi świat”

Zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego do udziału w III edycji Konkursu „LipDub – naszą szkołę widzi świat”.

Zadanie dla uczestników Konkursu polega na przygotowaniu filmu (teledysku) w formie LipDuba, który będzie promować szkołę, służyć utrwalaniu pozytywnego jej wizerunku w społeczności lokalnej oraz upowszechniać jej osiągnięcia.

Celem Konkursu jest również kształtowanie kultury medialnej młodych ludzi w epoce Web 2.0 oraz zachęcenie ich do działań prezentujących, jak w pozytywny sposób można wykorzystać możliwości Internetu.

Konkurs organizowany jest przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Zgłoszenia szkół do Konkursu mogą odbywać się do 31 marca 2016 roku.
Termin dostarczenia prac konkursowych upływa z dniem 30 września 2016 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie.

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 2010-2015 Regulamin serwisu »