edukacja filmowa

Warszawa-Muranów

koordynacja

Stella Sikba
stella.skiba@nowehoryzonty.pl

tel.: 538 238 381

Potwierdzenia obecności na pokazach promocyjnych:
kontakt@nowehoryzonty.pl


HARMONOGRAM PROJEKCJI 2016/2017

adres kina

Kino Muranów
ul. gen. Andersa 5

00-147 Warszawa
www.muranow.gutekfilm.com.pl


Dział Edukacji

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
ul. Zamenhofa 1

00-153 Warszawa
tel.: 22 530 66 40, fax: 22 831 06 63

program filmowy

Cena biletu dla jednego ucznia na jeden pokaz – 12 zł.

Cena karnetu dla jednego ucznia na siedem pokazów – 70 zł.

Opiekun przed pierwszym pokazem wybiera jedną formę płatności dla całej klasy. Jeśli wybierze bilety, kupuje co miesiąc przed pokazem dla tylu uczniów, ilu będzie obecnych. Jeżeli wybierze karnety, wykupuje je dla wszystkich uczniów w klasie przed pierwszym pokazem.

Karnety nie podlegają zwrotowi (również w przypadku nieobecności ucznia na pokazie). Uczniowie w trudnej sytuacji materialnej (2-3 os. z klasy, ale maks.10% z grupy, która uczestniczy w seansie) otrzymują darmowe bilety. Prosimy o zaznaczenie ich w formularzu zgłoszeniowym.

Opiekunowie uczestniczą w spotkaniach nieodpłatnie.

Przedszkole

cykl filmowe przygody 2016/17

Kino i atmosfera, która towarzyszy seansom filmowym, to niezwykły świat, pełen magii i nowych doświadczeń. Warto do niego wprowadzać już najmłodszych widzów. Cykl Filmowe przygody prezentuje zarówno filmy krótkie, jak i długometrażowe, pochodzące z rożnych zakątków świata i dobrane tak, aby ich tematyka była bliska widzom, odpowiednia dla odbiorcy w wieku przedszkolnym.

Przedszkole to czas zabawy, radości i nawiązywania pierwszych przyjaźni. Jednocześnie to okres, w którym dzieci poznają, co to praca zespołowa, stają przed pierwszymi ważnymi zadaniami, uczą się odpowiedzialności, doświadczają również pierwszych niepowodzeń. Jednym z podstawowych i najważniejszych celów edukacji przedszkolnej jest rozwijanie umiejętności społecznych, a proponowany zestaw filmów z pewnością pomoże w jego realizacji. Kinowe seanse to dobry wstęp do stworzenia wielu sytuacji wychowawczo-dydaktycznych. Będą pretekstem do rozmowy o sprawach bliskich dzieciom, dotyczących bezpośrednio nich samych lub takich, z którymi mogą się zetknąć. Warsztaty plastyczne nawiązujące do tematyki obejrzanych filmów staną się okazją do poznania rożnych technik plastycznych.

Cykl Filmowe przygody uczy dziecko:

 • przestrzegać reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych,
 • łączyć przyczynę ze skutkiem i próbować przewidywać, co się może zdarzyć,
 • jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie,
 • wypowiadać się w rożnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji,
 • nazywać zwierzęta żyjące w rożnych środowiskach przyrodniczych.
Filmy cyklu:
cykl chodzę do kina 2016/17

Proponowany cykl to zestaw starannie wyselekcjonowanych filmów, zarówno długo-, jak i krótkometrażowych. To kino nie tylko piękne, ale także pouczające, zawierające ważny przekaz dla najmłodszego widza. Tematyka bliska dzieciom i bohaterowie, z którymi łatwo się identyfikować, sprawiają, że kinowy seans będzie świetną zabawą połączoną z nauką, a także szansą na wzbudzenie w dziecku potrzeby kontaktu ze sztuką. 

Cykl Chodzę do kina to filmy o tematyce bliskiej dzieciom w wieku przedszkolnym. Fabuły proponowanych tytułów opowiadają m.in. o relacjach z przyjaciółmi, tymi rzeczywistymi i tymi z wyobraźni. Sfera uczuć przedszkolaka jest bardzo zróżnicowana – pojawia się radość, sympatia, ale i strach, zazdrość, gniew. Kontakt młodych widzów z filmami pochodzącymi z tego zestawienia będzie więc świetną okazją do rozmowy o tym, co ich niepokoi, czego się boją, czy też jak porozumieć się rówieśnikami. Rozwijanie umiejętności społecznych to bardzo ważny cel w edukacji przedszkolnej. Relacje z innymi, współpraca, pomaganie kolegom – tego małe dziecko dopiero się uczy. Bohaterowie filmów znajdują się w podobnej sytuacji, dlatego młody odbiorca z łatwością będzie mógł się z nimi utożsamić.

Cykl Chodzę do kina uczy dziecko:

 • przestrzegać reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (starać się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych),
 • starać się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbować przewidywać, co się może zdarzyć,
 • jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie,
 • wypowiadać się w rożnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji.
Filmy cyklu:

Szkoła podstawowa 1-3

cykl filmowe podróże 2016/17

Prezentowany cykl to pełne ekscytujących przygód filmowe wyprawy do rożnych zakątków świata. Zestaw składa się z ekranizacji znanych przygodowych książek dla dzieci oraz popularnych baśni. Każdy film to odrębna opowieść, która uświadamia, że to, co odmienne, może być fascynujące i warte poznania.

Sposobów na podróżowanie jest wiele. Jednym z nich jest film. Kino przemawia do odbiorców za pomocą wielu środków: obrazu, światła, barwy i dźwięku. Staje się doskonałym narzędziem do uczenia się przez przeżywanie emocji. Cykl Filmowe podróże to oferta niezapomnianej, pełnej przygód wycieczki po rożnych krajach Europy i Azji. Każdy film to niezwykła opowieść, dzięki której dziecko poznaje życie i kulturę mieszkańców przedstawianego miejsca. Dzięki prezentowanym filmom uczeń uświadamia sobie, iż rówieśnicy mieszkający w rożnych częściach świata, mimo odmienności kulturowej, mają podobne problemy i potrzeby. W proponowanych tytułach znajdziemy pełen wachlarz ciekawych wątków, które są znakomitym wprowadzeniem do wielu tematów i inspiracją do przeprowadzenia interesujących zajęć.

Cykl idealnie wpisuje się w podstawę programową. Wspomaga edukację i wychowanie ucznia w takich obszarach jak:

 • rozwój umysłowy w zakresie wypowiadania się i korzystania z informacji,
 • przygotowanie do udziału w życiu społecznym: do zgodnego współdziałania z rówieśnikami, uczestniczenia w życiu rodzinnym, utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami,
 • wychowanie do tolerancji wobec osób innej narodowości i innej tradycji kulturowej,
 • kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt i przyrody,
 • zapoznanie z kulturą i zwyczajami innych krajów, przybliżenie ważnych wartości etycznych.
Filmy cyklu:
cykl filmowe sekrety 2016/17

Kino jest miejscem magicznym, pozwalającym widzowi zanurzyć się w nieznany wcześniej świat. Chociaż jest to jedna z najbardziej popularnych form rozrywki, mało kto zastanawia się, jak bardzo zmieniło się w ciągu wieków. W ramach tego cyklu postanowiliśmy zatrzymać się nad tym zagadnieniem i wspólnie porozmawiać o tym, jak powstają filmy i jak oddziałują na nas ich poszczególne elementy.

Ten cykl to propozycja dla dzieci, które lubią dociekać prawdy i zadają mnóstwo pytań na każdy temat. Filmy dobrane do tego zestawienia to przepiękne i niebanalne historie, pozwalające najmłodszym uczestnikom na zastanowienie się nie tylko nad fabułą, ale także nad prezentowaną formą dzieła. Czy ktoś wie, jak wygląda kabina operatora? Jak to się dzieje, że film nagrany na taśmie widać na tak dużym ekranie? Jak powstaje film animowany? W jaki sposób film przenosi widza w przeszłość lub w przyszłość? Czy w filmie potrzebne są słowa? To tylko część pytań, odpowiedzi na nie będzie można poznać podczas spotkań w kinie. Ze względu na tematykę prelekcji cykl jest przeznaczony dla starszych uczniów, którzy mają dobrze rozwiniętą wyobraźnię.

Praca z filmami zebranymi w cyklu Filmowe sekrety sprawia, że uczeń:

 • świadomie i aktywnie uczestniczy w odbiorze sztuki pod względem wizualnym oraz muzycznym,
 • podejmuje działalność twórczą, stosując różnorodne środki wyrazu,
 • zna i ocenia relacje między najbliższymi, odróżnia dobro od zła, współdziała z rówieśnikami i dorosłymi.
Filmy cyklu:
cykl filmowi bohaterowie 2016/17

Bohaterowie książek i filmów towarzyszą człowiekowi od najmłodszych lat. Z jednymi się utożsamiamy, żyjemy ich życiem, inni nie pozostają długo w naszej pamięci. Każdy nauczyciel, rodzic czy wychowawca szuka wartościowych wzorców i postaw, które będą kształtować charakter dzieci. Niniejszy cykl jest odpowiedzią na takie poszukiwania.

Cykl Filmowi bohaterowie ukazuje zachowania i postawy, których rozpoznawania dziecko może się uczyć od najmłodszych lat. Wszyscy bohaterowie mają swój świat, swoje troski i wyzwania, którym stawiają czoła. Z jednej strony ich przygody bawią i wciągają, z drugiej – pomagają nazywać podstawowe wartości, uczyć się rozwiązywania problemów i radzenia sobie z przeciwnościami. Na cykl składają się pełnometrażowe filmy oraz zestawy krótkich animacji, które z pewnością zainteresują najmłodszych uczniów. Jest to bardzo atrakcyjne i wartościowe kino, które w przystępny sposób porusza istotne dla dzieci sprawy, stwarzając okazję do utożsamiania się z rożnymi bohaterami, przeżywania z nimi ich trosk, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Po zapoznaniu z propozycjami filmowymi cyklu uczeń:

 • poszerzy zakres słownictwa, wypowiadając się na temat poznanych filmów,
 • analizując i oceniając zachowania bohaterów, będzie mógł wyrazić własne zadanie, nauczy się także szanować opinię innych,
 • pozna takie wartości jak: przyjaźń, współpraca, pomoc słabszym, szacunek dla starszych, prawdomówność,
 • przyjrzy się bliżej wielu dziedzinom działalności twórczej człowieka, takim jak architektura, sztuki plastyczne, film, rzemiosło,
 • wyrazi siebie poprzez sztukę, realizując projekty plastyczne.
Filmy cyklu:
cykl filmowe lekcje - sp klasa 1. 2016/17

Cykl stworzony z myślą o „pierwszakach”. Filmy oraz tematy spotkań dobrane w oparciu o podstawę programową stanowią propozycję uzupełnienia i uatrakcyjnienia nauki w klasie I szkoły podstawowej.

Cykl adresowany jest do najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Prezentowane tytuły wprowadzają dzieci w bogaty i różnorodny świat kina. Widzowie zobaczą zarówno filmy krotko-, jak i długometrażowe, animacje oraz produkcje aktorskie. Ich bohaterowie znajdują się w sytuacjach dobrze znanych dzieciom z domu, podwórka czy szkoły. Są one związane m.in. z przyjaźnią, życiem rodzinnym, zainteresowaniami czy współpracą. Obejrzane w kinie tytuły mogą stać się kanwą rozmów na ważne dla pierwszoklasistów tematy. W ich przeprowadzeniu pomoże nauczycielom towarzysząca projekcjom obudowa dydaktyczna.

Cykl wspiera realizację treści zawartych w podstawie programowej. Są to m.in.:

 • uczestnictwo w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym,
 • wychowanie do wartości takich jak odwaga, mądrość, pomoc, prawdomówność,
 • wychowanie do współpracy z innymi w nauce, zabawie i sytuacjach życiowych,
 • przestrzeganie reguł obowiązujących w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,
 • przybliżenie świata przyrody oraz kształtowanie postaw proekologicznych.
Filmy cyklu:

Szkoła podstawowa 4-6

cykl świat filmu 2016/17

Cykl jest przeznaczony dla dociekliwych uczniów starszych klas szkoły podstawowej i stanowi odpowiedź na zainteresowanie dzieci procesem powstawania filmu. Śledzenie wszystkich etapów, które prowadzą od pomysłu do projekcji na ekranie kinowym, będzie dla nich fascynującą przygodą.

Uczestnicy spotkań w ramach tego cyklu dowiedzą się, jak wyglądały pierwsze pokazy filmowe oraz czym kino sprzed stu lat różniło się od współczesnego. Dzieci prześledzą kolejne etapy powstawania filmu, a także będą miały okazję dowiedzieć się, jaką rolę odgrywają kostiumy, scenografia czy muzyka. Ich zdolności interpretacyjne pomoże rozwinąć poznanie różnorodnych konwencji filmowych. Każde spotkanie poświęcone będzie innemu zagadnieniu. Po zajęciach uczniowie będą bardziej wnikliwymi i świadomymi widzami.

Cykl wspiera realizację treści zawartych w podstawie programowej, m.in.:

 • dostrzeganie swoistości artystycznej filmu,
 • odróżnianie fikcji od rzeczywistości oraz realizmu od fantastyki,
 • wskazywanie cech charakterystycznych przekazów audiowizualnych – ruchome obrazy, warstwa dźwiękowa,
 • dostrzeganie głównego przesłania oraz elementów składających się na dzieło filmowe – scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska.
Filmy cyklu:
cykl filmowe lekcje - klasa 4. 2016/17

Prezentowany cykl to ciekawe tematy oraz interesujący, dynamiczni bohaterowie, których losy dostarczają młodym widzom wielu emocji. Twórcy wybranych filmów, skupiając się na ważnych dla dzieci zagadnieniach, nie unikają również trudnych tematów, takich jak tolerancja, inność, współpraca, wyzwania technologiczne. Stawiają także pytania o mocne strony, zainteresowania i rozwój młodego człowieka.

Filmowe lekcje to propozycja dla nauczycieli klas czwartych, którzy chcą realizować elementy podstawy programowej w sposób niesztampowy, rozbudzając ciekawość uczniów poza szkolnymi ławkami i bez podręczników. Tematyka poszczególnych tytułów dotyka najważniejszych wyzwań stojących przed młodym człowiekiem. Bohaterowie filmowi poprzez swoje historie stają się nośnikami uniwersalnych prawd. Pokazują, że ich sprawy wcale nie są błahe, że mają wiele wymiarów i znaczeń. Uczniowie w czwartej klasie wkraczają w nowy świat, który oczekuje od nich coraz więcej i stawia przed nimi niełatwe zadania.

Filmy wchodzące w skład cyklu promują takie wartości jak przyjaźń, tolerancja, wrażliwość, praca zespołowa, co doskonale koresponduje z podstawą programową, gdzie mowa jest m.in. o:

 • odkrywaniu swoich zainteresowań i umiejętności uczenia się,
 • kształtowaniu u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.
Filmy cyklu:
cykl kino współczesne 2016/17

Cykl Kino współczesne zaplanowano tak, by prezentować uczniom ważne dla nich zagadnienia w sposób wieloaspektowy. W zestawieniu położono nacisk na to, by wybrane filmy przedstawiały bohaterów, ich zachowania i wartości na przekor stereotypowo przypisywanym im cechom. Proponowane tytuły stanowią znakomity punkt wyjścia do dyskusji na ważne tematy, takie jak porozumienie czy wrażliwość na drugiego człowieka.

W natłoku zdarzeń i wielości otaczających nas informacji młody człowiek pragnie zrozumieć, jak zdefiniować siebie. Wbrew pozorom nie zadowala się uproszczeniami, chce być traktowany poważnie jako pełnoprawny widz, czego często nie doświadcza ze strony komercyjnych, szeroko reklamowanych superprodukcji filmowych. Cykl Kino współczesne został pomyślany w ten sposób, by wymagać od odbiorcy interpretacji, skłaniać do refleksji i pobudzać do zadawania pytań. Jednocześnie proponowane filmy traktują młodego widza jak partnera, któremu nie ułatwia się zadania, nie podpowiada gotowych rozwiązań. Dzięki temu uczniowie odwiedzający kino z uwagą śledzą poczynania bohaterów i wczuwają się w daną sytuację, co zachęca do późniejszej dyskusji i rozważania konsekwencji wyborów rówieśnika ze szklanego ekranu. Cykl skierowany do dojrzalszych uczniów, ciekawych świata i otwartych na rozmowę.

Dzięki pracy z cyklem Kino współczesne uczeń:

 • poznaje metody krytycznego odbioru, analizy i interpretacji tekstu kultury,
 • konfrontuje własne doświadczenia z sytuacją bohaterów,
 • interpretuje wartości etyczne wpisane w przekaz naddany dzieła filmowego,
 • interpretuje dzieło filmowe jako strukturę wielowymiarową,
 • poszukuje przyczyn zaobserwowanych zjawisk społecznych i projektuje ich konsekwencje zgodnie z własnym rozumieniem świata i oglądem relacji społecznych,
 • poszerza rozumienie pojęć etycznych i wartości pożądanych w społeczeństwie,
 • dostrzega wartość współpracy, tolerancji, akceptacji i konieczność podejmowania odpowiedzialności za własne decyzje,
 • ćwiczy spójne komunikowanie i uzasadnianie własnego zdania w oparciu o treść danego obrazu filmowego.
Filmy cyklu:
cykl młodzi w obiektywie - klasa 4-6 2016/17

Młody widz, poszukujący swojego miejsca w świecie, nieustannie próbuje nazywać swoje emocje, by nie czuć się zagubionym. Utożsamienie się z bohaterem filmowym przychodzi mu niezwykle łatwo. Odbiorca, śledząc postępowanie rówieśnika na ekranie, uczy się rozwiązywać własne problemy.

Przyczyną nawiązywania silnej relacji z bohaterem filmowym jest możliwość wskazania analogii w jego postępowaniu do działań podejmowanych przez jego rówieśnika w świecie rzeczywistym. Bohaterowie prezentowanych w tym cyklu produkcji stają przed ważnymi wyborami, które nie są obce większości dzieci w ich wieku. Tym samym film jest doskonałym narzędziem służącym do uwrażliwiania i poszerzania wiedzy o relacjach ludzkich. Widz obserwuje gotowe rozwiązania, jednocześnie dowiaduje się o skomplikowanej sieci współzależności, wśród których jest jednostką zaangażowaną, postrzeganą podmiotowo i traktowaną poważnie. Filmy wybrane w tym zestawie łączą w sobie atrakcyjną dla młodych widzów formę z niebanalną i wartościową pod względem edukacyjnym treścią. Przede wszystkim jednak starają się dotknąć tego wszystkiego, co składa się na rzeczywistość młodszych nastolatków, angażując ich do podjęcia dialogu.

Dzięki pracy z cyklem Młodzi w obiektywie uczeń:

 • poznaje metody krytycznego odbioru, analizy i interpretacji tekstu kultury,
 • konfrontuje własne doświadczenia z sytuacją bohaterów,
 • interpretuje wartości etyczne wpisane w przekaz naddany dzieła filmowego,
 • poszukuje przyczyn zaobserwowanych zjawisk społecznych i projektuje ich konsekwencje zgodnie z własnym rozumieniem świata i oglądem relacji społecznych,
 • poszerza rozumienie pojęć etycznych i wartości pożądanych w społeczeństwie,
 • dostrzega wartość współpracy, tolerancji, akceptacji i konieczność podejmowania odpowiedzialności za własne decyzje,
 • ćwiczy spójne komunikowanie i uzasadnianie własnego zdania w oparciu o treść danego obrazu filmowego.
Filmy cyklu:

Gimnazjum

cykl filmowe lekcje - gimnazjum klasa 1. 2016/2017

Filmowe lekcje – klasa I

Zestaw składa się z siedmiu filmów, które łączy młody bohater poszukujący definicji najważniejszych wartości. Cykl jest adresowany do uczniów klasy I gimnazjum, którzy analizując dodatkowe dzieła kultury, wzbogacą swoją wiedzę i umiejętności wskazane w podstawie programowej języka polskiego.

 

Proponowane zestawienie filmów w centrum uwagi widza sytuuje namysł nad zagadnieniami takimi jak miłość, przyjaźń, śmierć, cierpienie, nadzieja, wiara religijna, samotność, inność, poczucie wspólnoty, solidarność czy sprawiedliwość. Przedstawione przykłady filmowe pokazują, że młody człowiek uczy się wartości poprzez obserwację i naśladowanie lub konfrontację i eksperyment. Bohaterowie wybranych produkcji tworzą własny archipelag szczęścia w świecie, który im nie odpowiada. Czerpią wiedzę z doświadczenia osób starszych, świat dorosłych ich fascynuje i inspiruje do zadawania pytań oraz porządkowania obecnego stanu rzeczy. Prezentowane w cyklu filmy pokazują, że najlepszą formą nauki życia jest doświadczanie rzeczywistości i prowadzenie dyskusji na temat egzystencji człowieka.

W zakresieodbioru tekstów kultury wszystkie filmy z zestawienia realizują wymienione cele:

 • czytanie dzieł kultury z uwzględnieniem narzędzi właściwych wypowiedzi filmowej,
 • analiza i interpretacja tekstu kultury z uwzględnieniem problematyki utworu, świata przedstawionego, wyborów i postaw bohaterów, języka wypowiedzi, w tym symboliki itp.,
 • odnajdywanie nawiązań do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych,
 • przyjmowanie i akceptowanie właściwych postaw bohaterów,
 • zajmowanie stanowiska i formułowanie opinii na temat filmu.
Filmy cyklu:
cykl filmowe lekcje gimnazjum klasa 2. 2016/17

Zestawienie zawiera siedem filmów, które łączy postać bohatera szukającego odpowiedzi na pytania egzystencjalne. Cykl jest adresowany do uczniów drugiej klasy gimnazjum, którzy dzięki pracy i kontaktowi z proponowanymi filmami wzbogacą swoją wiedzę i umiejętności, nie tylko z zakresu analizy tekstów kultury.

Poszukiwanie swojego miejsca w świecie, w środowisku i rodzinie to kluczowa potrzeba dojrzewającego nastolatka. Młody człowiek uczy się postępować moralnie i sam buduje granice moralności za pomocą intuicji i posiadanych wzorców. Dojrzewające dziecko może kształtować własną moralność, jednak nie ma wpływu na nieuchronność końca życia i cierpienie spowodowane chorobą. Bohater może przyjąć dwie postawy wobec przemijania. Pierwszą jest bunt i uczucie katastrofizmu. Pytanie o sens życia będzie w tym wypadku prowadziło w przepaść. Drugą postawą jest akceptacja i próba przezwyciężenia ciężaru śmierci i choroby. Prezentowany cykl pokazuje, że afirmując życie i ciesząc się nim, można wygrać ze strachem.

W zakresie odbioru tekstów kultury wszystkie filmy z cyklu realizują wymienione cele:

 • czytanie dzieł kultury z uwzględnieniem narzędzi właściwych wypowiedzi filmowej,
 • analiza i interpretacja tekstu kultury z uwzględnieniem problematyki utworu, świata przedstawionego, wyborów i postaw bohaterów, języka wypowiedzi, w tym symboliki itp.,
 • odnajdywanie nawiązań do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych,
 • przyjmowanie i akceptowanie właściwych postaw bohaterów,
 • zajmowanie stanowiska i formułowanie opinii na temat filmu.
 • emat filmu.
Filmy cyklu:
cykl świat współczesny 2016/17

Świat współczesny to cykl filmów dokumentalnych i fabularnych, które podejmują uniwersalne problemy współczesności. Potrzeba akceptacji, stereotypy i uprzedzenia, godzenie się z historią, poszukiwanie siebie czy dążenie do szczęścia to tylko niektóre z wątków poruszanych przez autorów tytułów wybranych do cyklu.

Cykl Świat współczesny to bardzo różnorodny zestaw filmów – zarówno pod względem tematycznym, jak i formalnym. Wszystkie tytuły łączy uniwersalny przekaz i skoncentrowanie na realnych problemach współczesności. Uwaga autorów skupia się przede wszystkim na tematach ważnych dla młodych odbiorców – prezentowane kino porusza zatem wątki takie jak kryzys rodziny, starzenie się społeczeństwa, dyskryminacja ze względu na płeć czy poglądy. Świat współczesny podejmuje je w sposób atrakcyjny i zrozumiały, dzięki czemu stanowią odpowiednią propozycję filmową zarówno dla starszych, jak i młodszych gimnazjalistów. Poruszana tematyka wymaga jednak pewnej dojrzałości i przygotowania, zwłaszcza od widzów rozpoczynających naukę w gimnazjum.

Praca z filmami znajdującymi się w cyklu Świat współczesny sprawia, że uczeń:

 • omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych tekstów kultury podstawowe, ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne,
 • dostrzega i poddaje refleksji uniwersalne wartości humanistyczne,
 • zauważa zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, kulturowych,
 • rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka ich rozwiązań.
Filmy cyklu:
cykl między kulturami 2016/17

Tytuły z tego zestawienia układają się w filmową podroż po krajach o rożnych kulturach, wyznaniach, systemach politycznych i poziomach gospodarczych. Kontakt ucznia z proponowanymi filmami jest doskonałym uzupełnieniem wiedzy o otaczającym świecie i jego problemach; tym samym wpływa na kształtowanie odpowiednich postaw społecznych. Cykl pokazuje, że choć współczesna zglobalizowana kultura wydaje się jednorodna, to podobieństwa są jednak tylko pozorne.

Zestawione w cyklu filmy prezentują, w jaki sposób religia i kultura wpływają na życie ich rówieśników w rożnych częściach świata. Tematy prelekcji i przygotowane materiały dydaktyczne uświadamiają uczniom, że dzieci w Indiach, Iranie, Afganistanie, Arabii Saudyjskiej i innych krajach mają podobne problemy w okresie dojrzewania jak oni, podobne marzenia i podobnie patrzą na świat. Poznane filmy przyczynią się do kształtowania w gimnazjalistach postaw tolerancji i empatii, a także poszerzą ich wiedzę o życiu społecznym i politycznym na świecie. Różnice międzykulturowe ukazane przez twórców filmowych pozwolą uczniom na zapoznanie się z takimi terminami jak: asymilacja, izolacja, tożsamość etniczna czy narodowość. Wybór powyższego programu umożliwi przedstawienie wymienionych zagadnień w sposób wieloaspektowy i interdyscyplinarny.

Uczniowie dzięki pracy z cyklem Między kulturami:

 • rozwiną kompetencje związane z inteligencją społeczną i emocjonalną,
 • poznają ważne zagadnienia z zakresu socjologii i kulturoznawstwa,
 • będą kształtować postawy tolerancji wobec rożnych kultur i religii,
 • udoskonalą umiejętności dyskusji i prezentowania własnego stanowiska.
Filmy cyklu:

Szkoła ponadgimnazjalna

cykl między tekstami kultury - klasa 3. 2016/17

Cykle Między tekstami kultury dla klas 1–3 to dialog z epokami historyczno-kulturowymi oraz wybranymi tekstami kultury. Program ułożony według kolejności epok historyczno-literackich uwzględnia wymagania nowej podstawy programowej języka polskiego, jest przydatny w nauczaniu historii, WOS-u, WOK-u, zajęć artystycznych, religii, etyki, języków obcych.

Zestawy filmowe przygotowują do nowej formuły egzaminu pisemnego i ustnego z języka polskiego, wskazując na konteksty kulturowe, do których uczniowie mogą się odwołać w trakcie wypowiedzi ustnej i w konstruowaniu pracy pisemnej. Uczeń zostanie wyposażony w narzędzia analizy i interpretacji tekstu kultury, co pomoże mu nie tylko zdać egzamin dojrzałości, ale także świadomie i satysfakcjonująco funkcjonować w świecie kultury. Program cyklu dla klasy 3. proponuje pogłębioną refleksję nad historią Polski lat 50. i 60. z perspektywy kobiet uwikłanych w rożny sposób w mechanizmy komunistycznego terroru.

Uczniowie biorący udział w zajęciach w ramach cyklu zdobędą i utrwalą kompetencje opisane w nowej podstawie programowej, takie jak:

 • rozwój wrażliwości emocjonalnej i artystycznej, wynikającej z kontaktu z dziełem sztuki,
 • rozwój intelektualny w zakresie formułowania własnych sądów (w formie pisemnej i ustnej) oraz uczestniczenia w dyskusji o dziele,
 • uformowanie postawy nakierowanej na wartości etyczne i społeczne,
 • zaktywizowanie do współpracy z rówieśnikami i dorosłymi.

Uczestnictwo w cyklu pomoże nauczycielom w:

 • stymulowaniu i rozwijaniu zainteresowań humanistycznych uczniów,
 • wprowadzaniu ucznia w świat rożnych kręgów tradycji – polskiej, europejskiej, światowej,
 • zapoznaniu z najważniejszymi tendencjami w kulturze współczesnej.
Filmy cyklu:
cykl wielokulturowość w filmie 2016/17

Cykl jest skierowany do uczniów wstępnie przygotowanych do dyskusji o problemach odnalezienia się w obcej kulturze, funkcjonowania w globalnym świecie, tolerancji dla odmienności etnicznej czy narodowościowej.

Zestawienie może być komentarzem do wydarzeń politycznych i społecznych, które rozgrywają się w Polsce i Europie w ciągu ostatnich lat. Terroryzm i manipulacje w polityce i mediach doprowadzają do postaw nieufności i ksenofobii wobec imigrantów. W świecie wolnego handlu, otwartych granic i rynku pracy wśród nas mają prawo żyć i funkcjonować ludzie o innych kulturach i religiach. Dobór filmów wynikał z potrzeby kształtowania w młodych ludziach postaw tolerancji i akceptacji, nie tylko wobec przedstawicieli mniejszości narodowo-etnicznych, ale także innych religii, poglądów politycznych i orientacji seksualnych. Zestawione w tym cyklu produkcje pokazują uczniom, w jaki sposób religia i kultura kształtują życie mieszkańców krajów europejskich i azjatyckich. Część tytułów odnosi się do tematyki związanej z imigrantami i ich funkcjonowaniem w krajach, które tylko pozornie okazują się otwarte na obcokrajowców i ich odmienne kultury.

Uczniowie dzięki pracy z cyklem Wielokulturowość w filmie:

 • rozwiną kompetencje związane z inteligencją społeczną i emocjonalną,
 • poznają ważne zagadnienia z zakresu politologii, socjologii i kulturoznawstwa,
 • będą kształtować postawy tolerancji wobec rożnych kultur i religii,
 • udoskonalą umiejętności dyskusji i prezentowania własnego stanowiska.
Filmy cyklu:
cykl trudne tematy 2016/17

Cykl jest adresowany do uczniów, którzy w sposób otwarty i dojrzały starają się poznawać prawdę o otaczającym nas świecie.

Kino współczesne bardzo często proponuje młodym ludziom filmy, które ważne dla nich tematy spłaszczają i bagatelizują. W proponowanym zestawie nie ma takich tytułów. Jest za to odwaga patrzenia na świat i szukanie nowych, nieoczywistych form wypowiedzi. Trudne tematy dają okazję do zadawania pytań, konfrontacji z rożnymi postawami moralnymi, dostrzegania i tolerowania inności. Przemoc wśród rówieśników, wykluczenie, brak tolerancji wobec odmienności, odpowiedzialność za siebie i innych, konsekwencja podejmowanych decyzji, przyjaźń, miłość, nienawiść… to tylko niektóre z ważnych, ale niełatwych tematów, które podejmują twórcy zawartych w cyklu tytułów.

Każdy film można z łatwością przywołać jako kontekst do dzieł literackich, co jest według podstawy programowej zasadniczym elementem analizy i interpretacji tekstów kultury na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

Powiązanie z wymogami kształcenia na tym poziomie edukacyjnym można zauważyć także na poziomie:

 • wskazywania związków między rożnymi aspektami utworu: estetycznym, etycznym i poznawczym,
 • prezentowania własnych przeżyć wynikających z kontaktu z dziełem sztuki,
 • rozpoznawania sposobów kreowania świata przedstawionego i bohatera,
 • dostrzegania w utworach uniwersalnych norm i konfliktów wartości.
Filmy cyklu:
cykl między tekstami kultury - klasa 1. 2016/17

Cykle Między tekstami kultury dla klas 1–3 to dialog z epokami historyczno-kulturowymi oraz wybranymi tekstami kultury. Program ułożony według kolejności epok historyczno-literackich uwzględnia wymagania nowej podstawy programowej języka polskiego, jest przydatny w nauczaniu historii, WOS-u, WOK-u, zajęć artystycznych, religii, etyki i języków obcych.

Zestawy filmowe przygotowują do nowej formuły egzaminu pisemnego i ustnego z języka polskiego, wskazując na konteksty kulturowe, do których uczniowie mogą się odwołać w trakcie wypowiedzi ustnej i w konstruowaniu pracy pisemnej. Uczeń zostanie wyposażony w narzędzia analizy i interpretacji tekstu kultury, co pomoże mu nie tylko zdać egzamin dojrzałości, ale także świadomie i satysfakcjonująco funkcjonować w świecie kultury. Cykl dla klasy 1. obejmuje czas od starożytności do oświecenia, akcentując współczesną perspektywę oglądu i rozumienia odległych czasów, ludzkich wyborów, pasji i namiętności oraz podejmowanych w tych epokach problemów.

Uczniowie biorący udział w zajęciach w ramach cyklu zdobędą i utrwalą kompetencje opisane w nowej podstawie programowej, takie jak:

 • rozwój wrażliwości emocjonalnej i artystycznej, wynikającej z kontaktu z dziełem sztuki,
 • rozwój intelektualny w zakresie formułowania własnych sądów (w formie pisemnej i ustnej) oraz uczestniczenia w dyskusji o dziele,
 • uformowanie postawy nakierowanej na wartości etyczne i społeczne,
 • zaktywizowanie do współpracy z rówieśnikami i dorosłymi.

Uczestnictwo w cyklu pomoże nauczycielom w:

 • stymulowaniu i rozwijaniu zainteresowań humanistycznych uczniów,
 • wprowadzaniu ucznia w świat rożnych kręgów tradycji – polskiej, europejskiej, światowej,
 • zapoznaniu z najważniejszymi tendencjami w kulturze współczesnej.
Filmy cyklu:
cykl kino polskie 2016/17

Cykl łączący klasykę polskiego kina z najciekawszymi produkcjami ostatnich lat. Sprawdzi się jako materiał do zajęć poświęconych rodzimej kinematografii czy – szerzej – kulturze. Kontakt z dziełami zawartymi w zestawieniu poszerzy także wiedzę uczniów o współczesności w aspekcie społecznym.

Zestaw daje uczniom szansę poznania rożnych form i gatunków filmowych, a także umożliwia zrozumienie złożoności jednostkowych postaw i wyborów. Proponowane dokumenty i fabuły odmienne pod względem formalnym i tematycznym są dobrym pretekstem do dyskusji na tematy takie jak: wolność, godność, człowieczeństwo, jak również rodzina czy przyjaźń. Filmy pochodzące z tego cyklu przybliżają też społeczne i polityczne aspekty polskiej rzeczywistości (od lat 50. do współczesności) i ich oddziaływanie zarówno na jednostkę, jak i zbiorowość. Mogą być zatem przydatne nie tylko wychowawcom, nauczycielom języka polskiego i wiedzy o kulturze, ale także WOS-u, HiS-u i historii. Ponieważ bohaterami wielu filmów cyklu są ludzie młodzi, czyni to ich historie bliskimi uczniom, co jest nie bez znaczenia w dyskusji wokół problemów i postaw prezentowanych w filmach.

Zajęcia inspirowane cyklem pozwalają realizować podstawę programową w zakresie:

 • konfrontowania tekstu literackiego z innymi tekstami kultury, np. formami plastycznymi, teatralnymi, filmowymi,
 • dostrzegania obecnych w tekstach kultury uniwersalnych wartości i norm społecznych, a także konfliktów wartości (np. równości i wolności, sprawiedliwości i miłosierdzia) oraz rozumienia źródeł tych konfliktów,
 • odczytywania treści alegorycznych i symbolicznych utworu oraz rozpoznawania sposobów kreowania świata przedstawionego i bohatera (narracja, fabuła, sytuacja liryczna, akcja),
 • poznania wybranych filmów z twórczości polskich reżyserów (np. K. Kieślowskiego, A. Munka, A. Wajdy, K. Zanussiego).
Filmy cyklu:
cykl między tekstami kultury - klasa 2. 2016/17

Cykle Między tekstami kultury dla klas 1–3 to dialog z epokami historyczno-kulturowymi oraz wybranymi tekstami kultury. Program ułożony według kolejności epok historyczno-literackich uwzględnia wymagania nowej podstawy programowej języka polskiego, jest przydatny w nauczaniu historii, WOS-u, WOK-u, zajęć artystycznych, religii, etyki, języków obcych.

Zestawy filmowe przygotowują do nowej formuły egzaminu pisemnego i ustnego z języka polskiego, wskazując na konteksty kulturowe, do których uczniowie mogą się odwołać w trakcie wypowiedzi ustnej i w konstruowaniu pracy pisemnej. Uczeń zostanie wyposażony w narzędzia analizy i interpretacji tekstu kultury, co pomoże mu nie tylko zdać egzamin dojrzałości, ale także świadomie i satysfakcjonująco funkcjonować w świecie kultury. W cyklu przeznaczonym dla klasy 2. (od romantyzmu do modernizmu) uwaga została skupiona na przybliżeniu uczniom za pomocą kontaktu z dziełem filmowym trudnych zagadnień XIX i XX wieku (m.in.: miłość, wolność, sztuka, pieniądz).

Uczniowie biorący udział w zajęciach w ramach cyklu zdobędą i utrwalą kompetencje opisane w nowej podstawie programowej, takie jak:

 • rozwój wrażliwości emocjonalnej i artystycznej, wynikającej z kontaktu z dziełem sztuki,
 • rozwój intelektualny w zakresie formułowania własnych sądów (w formie pisemnej i ustnej) oraz uczestniczenia w dyskusji o dziele,
 • uformowanie postawy nakierowanej na wartości etyczne i społeczne,
 • zaktywizowanie do współpracy z rówieśnikami i dorosłymi.

Uczestnictwo w cyklu pomoże nauczycielom w:

 • stymulowaniu i rozwijaniu zainteresowań humanistycznych uczniów,
 • wprowadzaniu ucznia w świat rożnych kręgów tradycji – polskiej, europejskiej, światowej,
 • zapoznaniu z najważniejszymi tendencjami w kulturze współczesnej.
Filmy cyklu:
cykl analiza filmu 2016/17

Zajęcia w tym cyklu odbywają się po projekcji filmu. Uczniowie biorą udział w wykładzie ilustrowanym prezentacją multimedialną. Dowiadują się, jakie kolejne kroki należy podjąć, aby dokonać analizy tekstu kultury, i w jakie pojęcia z zakresu języka filmu należy być wyposażonym.


Cykl Analiza filmu wymaga od uczniów uwagi i zaangażowania. Wśród siedmiu tytułów odnajdziemy różne gatunki i przykłady cennych osiągnięć kinematografii europejskiej, amerykańskiej i polskiej ostatnich lat, wyróżnianych najważniejszymi nagrodami filmowymi. Poruszane w trakcie prelekcji tematy związane są z analizą filmowych środków wyrazu, pojęciami z pogranicza filmu i innych sztuk oraz poszukiwaniem kulturowych kontekstów. Wymienione elementy stanowią dziś zbiór niezbędnych narzędzi współczesnego maturzysty, który na ustnym egzaminie dojrzałości z języka polskiego musi wykazać się umiejętnością analizy kadru i plakatu filmowego, stosując pojęcia z zakresu teorii filmu i wiedzę historyczno-filmową. Uczeń, który zapozna się z filmami tego cyklu i ich problematyką, z pewnością stanie się świadomym odbiorcą dzieł filmowych, a wiadomości zdobyte w trakcie rocznego projektu przełożą się również na doskonalenie umiejętności analizy innych tekstów kultury, takich jak: malarstwo, fotografia, rzeźba i architektura. 

Uczeń, biorąc udział w projekcjach i prelekcjach cyklu Analiza filmu:

 • doskonali umiejętność analizy i interpretacji filmu,
 • konfrontuje dzieło Filmowe z innymi tekstami kultury,
 • wykorzystuje w interpretacji niezbędne pojęcia i konteksty,
 • prezentuje własne przeżycia, a także wyszukuje  w oglądanych tytułach wartości narodowe i uniwersalne.
Filmy cyklu:
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 2010-2015 Regulamin serwisu »