naturalne narzędzia komunikacji dla 90% młodzieży

NOWE MEDIA, takie jak rozmaite usługi internetowe czy telefony komórkowe, wypełniają życie nas wszystkich, a przede wszystkim – młodzieży.

więcej...

wyzwanie dla współczesnej szkoły

NOWE MEDIA stawiają przed szkołą nowe wyzwania, ale stwarzają też wiele nowych możliwości.

więcej...

narzędzie do analizy zmian współczesnego świata

NOWE MEDIA stwarzają okazję do analizy zmian, które zachodzą we współczesnej rzeczywistości. Pozwalają nie tylko na korzystanie z cudzych treści, lecz także łatwe tworzenie i dystrybucję własnych.

więcej...

NOWE MEDIA w nowoczesnej szkole

Porzućmy uprzedzenia i poszukajmy razem języka, który pogodzi cyfrowych „imigrantów” i „tubylców”. Nauczycieli i uczniów. Sprawi, że szkoła będzie bliższa wymogom współczesności, a uczniowie staną się lepszymi użytkownikami mediów.

więcej...
zobacz prezentację >>