baza filmów

szukaj

Jak do jeża - dorośli wobec sztuki dla dzieci

7 czerwca Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i Narodowe Centrum Kultury zapraszają do wzięcia udziału w dyskusji panelowej pt. „Jak do jeża –  dorośli wobec sztuki dla dzieci”. Dyskusja poświęcona będzie barierom dostępności i problemom upowszechniania kultury dla dzieci. W panelu weźmie udział Maciej Jakubczyk, dyrektor Działu Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty.


Przyczynkiem do debaty będą wyniki raportu badawczego NCK i GfK Polonia pt. „Między zabawą a sztuką. Wybory kulturalne opiekunów dzieci”. Spotkanie odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 4) w dniu 7 czerwca 2017 r. w godz. 13.00 – 16.30 w Audytorium S 203.

Do udziału w panelu zaproszono ekspertów, promotorów kultury i edukatorów, m.in. dr Izabelę Franckiewicz-Olczak (Instytut Socjologii UŁ, Macieja Jakubczyka (dyrektora Działu Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty),  Agnieszkę Kochanowską (specjalistkę PR Teatru Miniatura w Gdańsku), Ewę Słomińską (Dyrektor gdańskiego przedszkola Panienka z Okienka), prof. Lucynę Kopciewicz (Instytut Pedagogiki UG), dr hab. Macieja Michalskiego, prof. nadzw. (Dziekana Wydziału Filologicznego UG). Dyskusję poprowadzi dr Małgorzata Cackowska (Instytut Pedagogiki UG).

Debatę polecamy uwadze nauczycieli, edukatorów, dyrektorów szkół i placówek kulturalnych, animatorów kultury i wszystkich osób zainteresowanych problematyką edukacji kulturalnej i kształtowaniem kompetencji kulturowych dzieci oraz promocją kultury i sztuki dla dzieci.

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 2010-2015 Regulamin serwisu »