baza filmów

szukaj

Konkurs Zrób-My-Nasz-Film pod hasłem „HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych (także z klas gimnazjalnych, należących do tych szkół) i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego do udziału w konkursie filmowym organizowanym przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Komunikaty oraz informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie internetowej: https://zrobmynaszfilm.blogspot.com/

Konkurs będzie odbywać się w terminie od 24 października 2017 roku (ogłoszenie). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa  21 grudnia 2017 roku.

W przypadku przesłania pracy pocztą decyduje data stempla pocztowego. Materiał konkursowy przesłany po wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

Konkurs obejmuje dwie kategorie filmów, dla uczniów:

  1. szkół podstawowych, pod hasłem „Opowiedz to sam”
  2. szkół ponadpodstawowych, pod hasłem „Historie dalekie i bliskie”

Organizatorzy oczekują filmów, które powstaną w oparciu o znane i nieznanie historie związane z lokalnymi miejscami i ludźmi znajdującymi się w środowisku bliskim szkole, dzielnicy, miejscowości, regionie ─ małe ojczyzny to źródło naszych historii.

Podstawą przygotowania filmowej opowieści mogą być zarówno historie pochodzące ze środowiska, jak też prywatne ─ opowiedziane za zgodą ich bohaterów. Mogą dotyczyć wybranych miejsc znanych społeczności szkolnej lub zapomnianych przez współczesnych, historii obiektów oraz zdarzeń z przeszłości ─ opowiedziane przez uczniów poprzez film, z odpowiednio dobraną fabułą.

Szczegóły dotyczące Konkursu zostały zapisane w Regulaminie, dostępnym na stronie:

https://zrobmynaszfilm.blogspot.com/

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres
zrobmy.nasz.film@oeiizk.waw.pl

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 2010-2015 Regulamin serwisu »