baza filmów

szukaj

Forum nauczycieli i filmowców „e@migracja”

Zapraszamy na wydarzenie  towarzyszące 32. Międzynarodowemu Festiwalowi Filmów Młodego Widza Ale Kino! Poznań, 3-5 grudnia 2014

INFORMACJE:
Organizatorem Forum jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Udział w Forum jest bezpłatny. Uczestnicy spoza Poznania, którzy chcą skorzystać z zakwaterowania, ponoszą opłatę w wysokości 100PLN od osoby na rzecz pokrycia części kosztów noclegów. Pozostałą cześć kosztów trzech noclegów (3/4, 4/5, 5/6 grudnia 2014) pokrywają organizatorzy.

Wszyscy uczestnicy otrzymują:

- identyfikator umożliwiający wstęp na seanse (w miarę dostępnych miejsc),

- komplet materiałów promocyjnych.

Koszty podróży oraz wyżywienia uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

Liczba uczestników Forum jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się do udziału decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń, składających się z formularza oraz ankiety. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 listopada 2014. Dlatego ze względów organizacyjnych prosimy o jak najszybsze nadesłanie wypełnionego formularza i ankiety oraz w przypadku korzystania z noclegów o dokonanie wpłaty na konto podane po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się do udziału.

ZAKWATEROWANIE:
Uczestnicy Forum będą zakwaterowani w pokojach dwuosobowych w Hotelu Novotel Poznań Centrum w Poznaniu http://www.novotel.com/pl/hotel-3376-novotel-poznan-centrum/index.shtml
Dysponujemy 50 wolnymi miejscami noclegowymi w wymienionych terminach – o przyznaniu ich osobom zainteresowanym decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat na konto organizatora podane po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się do udziału. Wpłaty powinny być dokonane do 25 listopada 2014.

Program forum do pobrania: tutaj
Formularz zgłoszeniowy do pobrania: tutaj
Ankieta do pobrania: tutaj

KONTAKT:

Agnieszka Krajewska (koordynator programowy), Anna Naruszewicz (przyjmowanie zgłoszeń)
32. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
61-64-64-478

forum@alekino.com

www.alekino.comStowarzyszenie Nowe Horyzonty 2010-2015 Regulamin serwisu »