baza filmów

szukaj

VI Warszawski Konkurs Wiedzy o Filmie

15 listopada 2017 r. w XIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie odbędzie się VI Warszawski Konkurs Wiedzy o Filmie, organizowany w ramach programu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE) na rok 2017.

Współorganizatorami konkursu są Stowarzyszenie Nowe Horyzonty i Filmoteka Szkolna – Program edukacyjny Filmoteki Narodowej – Polskiego Instytutu Audiowizualnego (FINA).

Serdecznie zapraszamy młodzież warszawskich szkół ponadgimnazjalnych do udziału w szóstej już edycji konkursu, który ma na celu pogłębianie zainteresowań kinem wśród młodzieży, kształtowanie świadomego odbioru mediów oraz kształcenie nawyku uczestnictwa w kulturze.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do organizatora pisemnego, poprawnie i czytelnie wypełnionego zgłoszenia do dnia  13 listopada 2017 r. na adres (1. Wzór karty zgłoszenia, 2. Regulamin konkursu):

 

XCIX Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Zbigniewa Herberta

ul. Fundamentowa 38/42

04-036 Warszawa

tel./fax 022 671 99 27

sekretariat_lo99@op.pl

http://www.herbert99lo.edu.pl/

Dodatkowych informacji o konkursie udziela p. Monika Bojko –  mbojko@op.pl

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 2010-2015 Regulamin serwisu »