baza filmów

szukaj

35. Ale Kino! zaprasza nauczycieli na Forum „Filmowy obraz świata”

Forum jest wydarzeniem towarzyszącym 35. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! Jest to spotkanie pasjonatów edukacji filmowej z całego kraju, którzy zainteresowani są rozwijaniem swoich kompetencji, nowymi inspiracjami i wspólną debatą. Uczestniczą w nim nauczyciele wszystkich rodzajów szkół, animatorzy kultury, a także naukowcy, twórcy i przedstawiciele branży filmowej.

Program Forum składa się z kilku komponentów: z części teoretycznej (wykłady), praktycznej (prezentacje projektów edukacyjnych), branżowej (prezentacja innych festiwali, projektów i inicjatyw filmowych i edukacyjnych), warsztatowej (warsztaty prowadzone przez twórców) oraz seansów wybranych z oferty Festiwalu Ale Kino!. 

W tym roku temat przewodni to „Filmowy obraz świata”. W twórczości dla młodych widzów często pojawiającymi się motywami są pogonie za złoczyńcami, podwórkowe zabawy, małe-wielkie dramaty. Lokalna perspektywa filmów dla dzieci i młodzieży często sytuowała je gdzieś „poza kadrem” zainteresowania tych, którzy poszukują w kinie refleksów współczesności. To niesprawiedliwe uprzedzenie należałoby zweryfikować: filmy dla młodego widza stanowią czuły sejsmograf zmian zachodzących w otaczającym nas świecie. Ciekawym zadaniem jest więc przyjrzenie się temu jaki charakter ma współczesne kino dla młodego widza w odniesieniu do realnego świata, o czym opowiada, czym jest poruszone, a jakich ważnych tematów nie podejmuje; podjęcie próby zbadania jaki portret współczesności się z niego wyłania. I zainteresowanie młodych ludzi czasem i miejscem, w którym żyją.

Drugiego dnia Forum prezentację „Świat wartości w polskich współczesnych filmach dla dzieci i młodzieży. Edukacyjny
potencjał filmu >>Tarapaty<< (2017) w reż. Marty Karwowskiej wygłosi Anna Równy, koordynator merytoryczna NHEF.

Udział w Forum jest odpłatny. Opłata dla uczestników z Poznania wynosi 20 zł, opłata dla uczestników spoza Poznania, którzy chcą skorzystać z zakwaterowania, wynosi 100 zł. Warunkiem udziału w Forum jest przesłanie karty zgłoszenia, otrzymanie informacji potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty.

Cały, bogaty program Forum nauczycieli i filmowców „Filmowy obraz świata” znajdą Państwo na stronie festiwalu.


Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 2010-2015 Regulamin serwisu »