baza filmów

szukaj

Edukacja medialna w placówkach oświaty i kultury - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w konferencji „Edukacja medialna w placówkach oświaty i kultury” organizowanej przez OEIiZK w Warszawie nauczycieli, animatorów kultury, bibliotekarzy, wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych. Wydarzenie odbędzie się 15 marca.

Konferencja przebiegnie pod hasłem „O mediach - z pomocą mediów” i prezentować będzie wieloznaczne ujęcia zagadnień dotyczących spojrzenia na stare i nowe media oraz nowe technologie jako narzędzia, które mogą nas wspomagać w uczeniu się, ukazywaniu i kształtowaniu otaczającej nas rzeczywistości

Organizatorem konferencji, która odbędzie się 15 marca 2018 roku jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (ul. Nowogrodzka 73).

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli i wychowawców, bibliotekarzy oraz animatorów kultury współpracujących ze szkołami, którzy realizują wybrane formy pracy wspieranych mediami lub są zainteresowani wprowadzaniem elementów edukacji medialnej na swoich zajęciach.
 

Misją organizatorów jest poruszenie tematu potrzeby kształcenia u młodych ludzi kompetencji medialnych, umiejętności korzystania z mediów i twórczego ich używania, a także rozumienia i krytycznej oceny przekazów medialnych.

Wśród prelegentów konferencji znalazły się koordynatorki Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej - koordynator merytoryczna programu Anna Równy („Telewizja w edukacji medialnej i filmowej – propozycje metodyczne. Jak mówić o filmie w kulturze nowych mediów? /wykład ilustrowany fragmentami filmów/”) oraz koordynator Warsztatów Filmowych Paulina Haratyk („Jak i po co pracować z młodzieżą oraz filmem i nowymi mediami?”).
 
 
Na konferencji zostaną wręczone również nagrody dla uczniów, uczestników konkursu ZRÓB-MY NASZ FILM, któremu patronują Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.
 
 
Link do zapisów i szczegółowy program konferencji znajdują się TUTAJ.
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 2010-2015 Regulamin serwisu »