baza filmów

szukaj

Zaproś do szkoły Wędrującego Filmoznawcę Filmoteki Szkolnej

Wędrujący Filmoznawcy Filmoteki Szkolnej to projekt skierowany do szkół ponadpodstawowych zainteresowanych długofalową działalnością na polu edukacji filmowej organizowany przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. Do 22 grudnia trwa otwarty nabór dla szkół. 

Projekt łączy potencjał aktywnych nauczycieli oraz filmoznawców. 

Harmonogram projektu

  • 1-22  grudnia 2017 r. – otwarty nabór dla szkół ponadpodstawowych,
  • styczeń-czerwiec 2018 r.  – warsztaty prowadzone przez Wędrujących Filmoznawców Filmoteki Szkolnej w szkołach na terenie całej Polski przyjętych do projektu.

Szkoły zakwalifikowane do projektu otrzymają

  • cykl 3 bezpłatnych warsztatów prowadzonych przez filmoznawców z całego kraju,
  • wsparcie w zakresie rozwijania umiejętności i narzędzi pracy z filmem, poszerzenie wiedzy z zakresu historii kina polskiego i światowego,
  • wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze strony Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.

Założenia projektu

W ramach działań Wędrujących Filmoznawców Filmoteki Szkolnej organizatorzy kładą nacisk na świadome i krytyczne podejście do filmów. Formuła matury ustnej i pisemnej z języka polskiego, jak i sama podstawa programowa, sytuują film wśród innych dziedzin sztuki wskazując na jego intertekstualny i interdyscyplinarny charakter. Projekt wspiera nauczycieli w planowaniu lekcji realizujących te założenia, pokazuje pedagogom oraz uczniom jak analizować i interpretować filmy oraz zachęca młodzież do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej i aktywnego uczestnictwa w kulturze filmowej. Organizatorzy i uczestnicy dzielą się efektami pracy, by wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z wypracowanych rozwiązań i regularnie wykorzystywać je w pracy dydaktycznej.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne pod linkiem: https://goo.gl/mVqoEs.


Organizatorem projektu jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 

Więcej informacji na www.filmotekaszkolna.pl

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 2010-2015 Regulamin serwisu »