wychowanie w kinie

baza filmów

szukaj

o projekcie

To już piąta edycja tego kursu doskonalącego,  składającego się z cyklu warsztatów psychologiczno-wychowawczych opartych na projekcjach filmowych.

Podstawą projektu jest przekonanie, że film może stanowić ważne i atrakcyjne narzędzie w pracy wychowawczej każdego nauczyciela bardzo pomocne w rozmowach na temat wartości, modeli postępowania, czy światopoglądu. Na przykładzie prezentowanych przez filmowych bohaterów postaw i wyborów, które podejmują, dużo łatwiej budować z podopiecznymi dialog i angażować ich do świadomego udziału w dyskusji a także rozwiązywać problemy wychowawcze.

Zapraszamy na sześć spotkań, które odbywają się raz w miesiącu od godz. 15:30 do 19:00 w kinie MURANÓW w Warszawie, ul. Gen. Andersa 5 (Śródmieście). Spotkania składają się z projekcji filmu związanego z poruszanym zagadnieniem, dyskusji i ćwiczeń warsztatowych. Warsztat po filmie trwa około 2 godz.

Udział dla nauczycieli placówek oświatowych m. st. Warszawy jest bezpłatny.

Zapisy na stronie:kursy.wcies.edu.pl

Kierownik kursu: Hanna Wiśniewska (hanka.wisniewska@wcies.edu.pl)

Prosimy o zapoznanie się z zasadami przyjmowania zgłoszeń na szkolenia organizowane przez WCIES. W związku z dużym zainteresowaniem kursem Wychowanie w kinie Państwa deklaracja udziału w szkoleniu jest traktowana jako zobowiązanie do udziału w zajęciach szkoleniowych. Osoba, która nie zgłosi swojej nieobecności na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć w przyszłości nie może być zakwalifikowana na kolejne formy doskonalenia organizowane we WCIES.

Brak informacji z Państwa strony uniemożliwia uczestnictwo w szkoleniu osobom z listy rezerwowej.

Współorganizatorem projektu Wychowanie w kinie w Warszawie jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. 

 WCIES

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 2010-2015 Regulamin serwisu »