Newsletter

Prosimy wypełnić formularz aby dopisać się do listy dystrybucyjnej newslettera.

Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól.

baza filmów

szukaj

newsletter nhef

Imię:  
Nazwisko:  
E-Mail:  
Nazwa szkoły:  
Miasto:  

W związku z zamówieniem przez Pana/-ią newslettera, niniejszym informujemy Pana/-ią, że:

  1. Administratorem Pana/-i danych osobowych będzie Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa (SNH);
  2. Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi newsletter;
  3. Informujemy, że zamawiany przez Pana/-ią newsletter ma charakter promocyjno-reklamowy i może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  4. Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z SNH, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe, e-mail marketingu, prawne itp.;
  5. Pana/-i dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu świadczenia usługi newsletter;
  6. Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od SNH dostępu do Pana/-i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia;
  7. Przysługuje Panu/-i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez SNH;
  8. Podanie przez Pana/-ią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi newsletter. Nie jest Pan/-i zobowiązany/-a do podania danych osobowych. Niemniej, zwracamy uwagę, że niepodanie przez Pana/-ią danych osobowych, o których mowa powyżej uniemożliwi zawarcie umowy o świadczenie usługi newsletter z SNH.

 

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 2010-2015 Regulamin serwisu »